Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν στο Θέατρο Απόλλων

Tα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν με την Χριστίνα Αλεξανιάν Φωνή-Ούτι: Haig Hazdjian 1915. Γενοκτονία των Αρμενίων. Χρόνια μετά, η Ανζέλ [...]