Κοινωφελές Έργο

Γίνε η αλλαγή που λείπει από τον κόσμο…

Έρχεται κάποια στιγμή που αντιλαμβάνεσαι πως είσαι ένα με τον υπόλοιπο κόσμο.

Αυτή η αίσθηση πως τίποτα δεν μας χωρίζει, πως βαθιά στα ματιά των ανθρώπων ενυπάρχει μία ψυχή που μας ενώνει όλους.

Η ανθρώπινη ψυχή. Για χάρη αυτής της αδιόρατης ενότητας εργαζόμαστε και δημιουργούμε εκδηλώσεις και project .

Σκοπός η ενίσχυση των πιο ευάλωτων πληθυσμών και ατόμων από εμάς.

Δεν είναι επιλογή μας. Είναι υποχρέωση μας ως ανθρώπινα όντα…